Karlshamns kulturkvarter är det gemsamma namnet på några kvarter i norra delen av Karlshamn. Föreningen Karlshamns museum har sina samlingar i åtskilliga av de gamla husen i kvarteren. Här bodde förr flera av stadens förnäma borgare. Längs Drottninggatan låg bostadshusen med sina höga yttertrappor medan gårdshusen och varumagasinen sträckte sig ned mot Ågatan och Mieån. Karlshamns museum disponerar ett flertal byggnader om ömse sidor om Vinkelgatan samtidigt som en enskild stiftelse vårdar den unika Skottsbergska gården på Drottninggatan.

 

I Smithska huset, som fått sitt namn efter brännvinskungen L O Smiths son Otto, finns utställningar som speglar stadens historia och näringar. Båtmodeller, fiskeredskap och skeppsmålningar visar den starka anknytningen till havet. Vackra takmålningar vittnar om de tidiga borgarnas välbeställdhet. Karlshamnsfödda Alice Tegnér uppmärksammas med ett särskilt minnesrum.


 

Smithska huset > Läs mer <

Karlshamns museums huvudbyggnad är Smithska huset från 1700-talet. Här finns utställningar som speglar stadens historia och näringar. Båtmodeller, fartygsmålningar och fiskeredskap visar den nära anknytningen till havet. Vackra takmålningar vittnar om de tidiga borgarnas konstintresse. Allmogeföremål, bla väggbonader och textilier, belyser den omgivande landsbygdens kulturliv. I ett särskilt rum hyllas minnet av karlshamnsfödda Alice Tegnér.


 

Museigården > Läs mer <

På museigården ligger tobaksladan med utställningar om Dahlens tobaks- och snustillverkning och om fiske och jakt. Där finns också stenmagasinet med praktfulla kyrkoinventarier, äldre smidesföremål och väggmålningar samt Holländarehuset. Det sistnämnda – ett vackert timmerhus med svalgång och högt, valmat tak – är från tiden för stadens grundläggning år 1664 och minner om dåtidens holländska köpmän i staden.

Välkommen till Karlshamns Museum

Expressenhallen/Spritbolagssalen > Läs mer <

Vid en angränsande gård ligger museets utställningshall samt spritfabrikssalen med en utställning om L O Smith och hans enorma spritexportfabrik i Karlshamn. I ett närliggande magasin finns utställningar över några av bygdens tidigare industrier, bla Halda skrivmaskinsfabrik.


 

Konsthallen/Punschfabriken > Läs mer <

I de rödmålade varumagasinen mot Mieån intryms stadens Konsthall och innanför denna finns von Bergens Punschfabrik. Huvuddelen av den tidigare anläggningen från sekelskiftet har här återuppförts i en nog så autentisk miljö. Apparater, flaskor, ektunnor, inventarier, handelsböcker, prismedaljer m.m. har bevarats från ett av de båda företagen i staden, som på den gamla goda tiden tillverkade den redan då välkända Carlshamnspunschen. (von Bergens punsch kallades Carlshamns punsch medan konkurrenten L O Smiths hette Carlshamns Flagg Punsch!)


 

Skottsbergska gården > Läs mer <

Även flera av de gamla varumagasinen i kvarteren används för museets utställningar. På museigården finns holländarhuset, stadens äldsta hus. Ner mot ån ligger konsthallen och innanför denna museets stora publikattraktion: von Bergens punschfabrik.

Har du svårt att gå i trappor? Är du rullstolsbunden, har rullator eller allmänt undrar hur tillgängligheten ser ut i museets lokaler? 


Ta en titt i Karlshamns kommuns tillgänglighetsdatabas för en detaljerad vy över trappor och framkomlighet i husen: 


https://www.t-d.se/sv/TD2/Avtal/Karlshamn-kommun/Karlshamns-museum/