2 - 1 - Karlshamns museum

*
*

UPPLEV KARLSHAMNS MUSEUM
Punsch & Spelkort
Gammal bebyggelse
Annat att se
In English
Spritbolagssalen
Kartväggen
Auf Deutsch
Faktablad
Carlshamniana
Gamla Carlshamn
Hem
Skottsbergska gården
Länkar
Kontakt
Karlshamns museum
Vinkelgatan 8
374 38 Karlshamn
Tel 0454-14868

Kontakt

Information om cookies


*
Söndag, 07 Februari 22:21


Punsch & Spelkort
Mera punsch

Begreppet Carlshamns punsch är gammalt. Redan på 1850-talet fanns två fabriker i staden som tillverkade punsch - J N von Bergen & Sons och C G Bergs. Den senare köpte brännvinskungen L O Smith, som överförde tillverkningen till sin stora spritfabrik i staden.

År 1885 lät L O Smith, som visste vad god reklam betydde, inregistrera ett nytt varumärke med två korslagda svenska örlogsflaggor för sin Carlshamns punsch. Därmed var flaggpunschen etablerad! Sedemera övertog Vin & Sprit AB verksamheten. På Vin & Sprits Carlshamns flaggpunsch finns alltjämt C G Bergs namn.

 

Konstnären Gunnar Widholm gjorde många reklamteckningar åt von Bergen-firman:

von Bergen - grundaren av J N von Bergen & Son - fick burskap i Carlshamn 1815. Han drev en tobaksfabrik, handlade med fisk, hade salteri och rökeri och var skeppsredare. År 1822 började han tillverka spelkort. På kort tid lyckades han placera sig som den främste kortfabrikören i landet med en årsproduktion av drygt 8000 lekar. Hans Carlshamns kortfabrik behöll denna ledande position till och med år 1840. Fabriken lyckades under 1820- och 1830-talen klara en årlig produktion om ca 20000 lekar. Man sysselsatte ett tiotal anställda. Därefter har tyvärr inga spelkort förfärdigats i Karlshamn. Dock finns en nytryckt kopia av en av hans kortlekar nu att köpa på museet!

von Bergen-företaget levde vidare och utvecklades väl med sina andra verksamheter. Mer och mer började emellertid kommersen inriktas mot vin och sprit. Under årtiondena före och efter sekelskiftet bedrevs en omfattande tillverkning av punsch, likörer och brännvin. Man idkade också grossiströrelse med importerade viner och spritsorter. Konkurrensen med stadens andra punschtillverkare var stor. Reklam bedrevs på olika sätt, något spritreklamförbud fanns ju ej!

von Bergens fabrikation fortsatte även efter spritmonopolets införande, dock endast med essenstillverkning. Man sålde mycket till USA under förbudstiden!

År 1976 kunde von Bergens punschfabrik återuppföras på Karlshamns museum i en nästan autentisk miljö. Apparater, flaskor, träfat, inventareier, handelsböcker, prismedaljer mm - allt finns kvar!


Punschfabriken. Bild: Blekinge bildreportage; Christer Robertsson


Museet säljer genuina punschglas tillverkade efter en förlaga från L O Smiths tid.

Ett punschglas dekorerat med flaggor kostar 150 kr och ett utan flaggor 100 kr.

Denna sida uppdaterades: 2009-02-04 20:04

* *
powered by AKRYL EZWeb